Utgiftsförsäkring med livskydd

 • Månadspremie 6,70%
 • Vid arbetslöshet
 • Vid sjukskrivning
 • Vid dödsfall

Låna Bra erbjuder sina kunder att ansöka om gruppförsäkringen Utgiftsförsäkring med livskydd. Detta för att kunna få hjälp med kostnader för t.ex. lån, krediter och olika boendekostnader om man skulle bli sjukskriven, drabbas av arbetslöshet. Försäkringen kan även ersätta med ett engångsbelopp vid dödsfall.

Med Låna Bra Utgiftsförsäkring med livskydd har du möjlighet till ekonomisk hjälp om olyckan skulle vara framme. Försäkringen kan ersätta det Försäkrade månadsbelopp du valt vid tecknandet av försäkringen. Maximalt kan 8 000 kronor väljas som försäkrat månadsbelopp.

Om du har tecknat eller tecknar en Låneskyddsförsäkring som erbjuds från långivaren/banken erbjuds Låna Bra:s Utgiftsförsäkring med livskydd som ett komplement.

Överföring av försäkringsverksamhet inom AXA koncernen
Per den 1 januari 2019 förelås affärsverksamheten Financial Insurance Company Limited och Financial Assurance Company Limited att föras över till två andra försäkringsbolag inom AXA koncernen: AXA France IARD och AXA France Vie. Efter denna överföring kommer din försäkringsgivare därför att vara AXA France IARD och AXA France Vie. Ytterligare information finns tillgänglig här.

 

Frågor & svar

Ångerrätt och uppsägning av försäkring

Inom de första 30 dagarna gäller din ångerrätt. Du kan säga upp försäkringen när du vill.

Hur tecknar jag en försäkring?

Vill du teckna försäkring kontaktar du Låna Bra på telefon 010 – 10 11 800. I samband med din ansökan ombeds du lämna ditt godkännande till betalning via autogiro. Du hittar autogirovillkoren i förköpsinformationen. Har du frågor kring försäkringen är du även välkommen att kontakta försäkringsgivaren AXA på telefon 08 – 502 520 74 eller via e-post till clp.se.kundservice@partners.axa.

Vad behöver jag för att teckna försäkringen?

 • vara folkbokförd i Sverige

 • ha fyllt 18 men inte 64 år (försäkringen gäller endast till månaden för fyllda 65 år) och

 • ha en tillsvidareanställning om minst 17 timmar per vecka och du har haft anställning minst 6 månader i följd hos samma arbetsgivare.

Vad täcker försäkringen?

Sjukskrivning

Vid minst 50 % sjukskrivning från en tillsvidareanställning, som har en arbetstid om minst 17 timmar per vecka, kan du få månadsersättning från försäkringen med det försäkrade månadsbeloppet per månad fördelat över 12 månader per ersättningstillfälle.

Ofrivillig arbetslöshet

Ersättning kan lämnas vid hel arbetslöshet från en tillsvidareanställning, där du haft en arbetstid om minst 17 timmar per vecka med det försäkrade månadsbeloppet per månad fördelat över 12 månader per ersättningstillfälle.

Dödsfall

Vid dödsfall som inträffar inom och utanför Norden kan försäkringen ersätta 150 000 kronor.

Förköpsinformation

Klicka på denna länk och läs fullständig Förköpsinformation om försäkringen, om distansavtal och om försäkringsförmedlingen. Spara det på din dator eller skriv ut det. Försäkringen innehåller kvalificeringstider, karenstider och undantag.

 

Om du erbjuds Låna Bra:s gruppförsäkring Utgiftsförsäkring med livskydd är det viktigt att du väljer rätt Försäkrat månadsbelopp.

 

Låna Bra Utgiftsförsäkring med livskydd är en frivillig gruppförsäkring där Låna Bra är gruppföreträdare och försäkringsgivare är Financial Insurance Company - Sweden svensk filial (org.nr. 516403-3119) som verkar under namnet AXA. I egenskap av gruppföreträdare och anknuten försäkringsförmedlare erhåller Låna Bra för administration och kundservice ersättning från AXA och mer om det kan du läsa i länken ovan. Du får även utförlig information om försäkringen i samband med att du tecknar den. Efter tecknandet av försäkringen får du hem försäkringshandlingar och villkor.

När gäller inte försäkringen?

 • Försäkringen kan inte tecknas av dig som är egenföretagare eller av dig som arbetar och är delägare i ett så kallat fåmansbolag.
 • Försäkringen täcker inte arbetslöshet eller varsel som du kände till eller borde ha känt till vid tecknandet av försäkringen.
 • Försäkringen täcker inte arbetslöshet som du underrättas om inom 120 dagar från försäkringens tecknande.
 • Försäkringen gäller inte en sjukdom, sjukdomstillstånd eller skada som du har känt till inom de 12 månaderna närmast före försäkringens tecknande. 
 • Det är 30 dagars karens. Det innebär att ersättning kan beviljas först från dag 31 av sjukskrivning eller arbetslöshet.
 • Försäkringen omfattar inte psykiskt relaterade sjukdomstillstånd. 
 • Ingen ersättning beviljas om sjukskrivningen infaller under de första 30 dagarna av försäkringstiden.
 • Försäkringsskyddet upphör om du har gått i någon form av pension, livränta eller uppbär motsvarande ersättning.

Läs förköpsinformationen och villkor för fullständiga begränsningar och undantag.

Vad kostar försäkringen?

Försäkringspremien är 6,70 % av ditt försäkrade månadsbelopp och debiteras i förskott månatligen via autogiro.

 

Exempel: om ditt försäkrade månadsbelopp är 1 000 kronor blir premien 67 kronor per månad. Om det försäkrade månadsbeloppet i stället är 2 500 kronor blir din premie 167.50 kronor per månad.